Návštěvou megalitů myslí lidé většinou cestu do Bretaně nebo Anglie. Jsou však i jiné výrazné lokality v Evropě, mezi nimi švédské kameny. Odlišují se výrazně od dánských, jakoby mořský průliv byl i hranicí mezi starými kulturami. K poznání specifiky oněch švédských megalitů postačuje cestovat po východním pobřeží a nevynechat ostrov Öland.

První významnou kamennou stavbou je Ales Stenar. Je největší a nejznámější z takzvaných kamenných lodí. Stojí blízko moře nad útesem a skutečně je s ním spojena svým účelem. Jestliže někteří badatelé zde vidí útvar zvaný Vesica Pisces, který pokračuje mimo kameny dvěma energetickými kruhy, mají pravdu. Umožňuje individuální (ve středu) nebo hromadný rituál s cílem získání energie moře do člověka - mořeplavce. Aby se tak stal součástí moře a byl tak chráněn při plavbě proti jeho nepřízni. Energie moře mohla být odtud přenášena i jinam, avšak pouze ženou. Stavba je přisuzována Vikingům, je však mnohem starší (asi -8000 let). Je zřejmé, že dávní předkové Vikingů se již běžně plavili po moři.

Na konci sychravého podzimu 2014 vyrostl v resortu Svatá Kateřina u Počátek „Kamenný kruh druidů“, který je v současnosti největším kromlechem v České republice. Náleží do řady novodobých replik kamenných kruhů, které zde přibývají. Jeho průměr činí 34 metrů a největší kameny jsou 3 metry vysoké. 

Podoba kruhu je koncipována tak, že světové strany jsou vyznačeny vysokými kameny, přičemž vstup ze západního směru je vytvořen jako brána. Ve středu je plochý kámen na třech podstavách; jde o megalit, který byl v pravěku používán hyperborejskou kulturou. Takto řešený starý kruh je, pokud vím, v Evropě jen jeden a to v irském městě Kenmare. 

Asi 15 km západně od známého skotského jezera Loch Ness, lze spatřit u osady Corrimony částečně novodobě obnovený hrob s obvodovým kruhem kamenů. Strop chybí. Pohřbený byl pravděpodobně důležitou duchovní osobou v oblasti partnerských vztahů. V místě totiž přetrvávají energie, které i dnes umožňují lidem při provedení příslušného rituálu získat možnost pochopení správné podstaty vztahu, respektive vložení potřebných informací o těchto věcech do nevědomí.
 

Dnešní podoba hrobky

© Pavel Kozák:
Dnešní podoba hrobky
  U megalitických staveb bychom si měli být vědomi všech jejich účelů

© Pavel Kozák:
U megalitických staveb bychom si měli být vědomi všech jejich účelů

 

Skotské Vnější Hebridy jsou výjimečné svými horami a rašeliništi, zvláště ostrov Lewis, kde leží známé Callanish. Jestliže jedeme od této lokality po západním pobřeží směrem k severu, dorazíme k vesničce Brue u jezera Loch Mor Barabhais. Zde u pobřežní hráze je velmi zvláštní sestava devíti kamenů, z nichž dva jsou ještě zdvojené. Tvoří jakýsi ovál kolem jezírka (močálu) a na poloostrůvku uprostřed se nachází „mohyla“ s otevřenou prohlubní.
Lokalita není příliš známá, ale je málo tak významných. Kultura, která kdysi využívala toto místo, musela být obeznámena s podobou světa a jeho vysokými energiemi a způsoby, jak se knim přiblížit. V oněch pradávných dobách mohl být zdroj takových poznatků pouze v Atlantidě a tedy lidé, kteří je nesli, museli pocházet odtamtud.
Nabízí se zde souvislost s legendárním lidem bohyně Danu, který z Atlantidy včas odešel a po složitých peripetiích doputoval mimo jiné až sem. 
 

Část megalitické sestavy

(nahoře) © Pavel Kozák:
Část megalitické sestavy

(vpravo) © Pavel Kozák:
Ústřední místo - „mohyla“ s prohlubní
  Ústřední místo - „mohyla“ s prohlubní

 

 
Kamera jen těžko obsáhne všechny kameny

© Pavel Kozák:
Kamera jen těžko obsáhne všechny kameny

 

Severní pobřeží Bretaně je méně známé svými megality, nežli západní. Přesto je zde několik lokalit, které stojí za návštěvu. Patří mezi ně jeden z největších devítimetrových menhirů Men - Marz. Je velmi snadno přístupný, stojí na pokraji městečka Brigognan. Je to jeden z tzv. christianizovaných kamenů, na jeho vrcholu je osazen křížek. Někdy pouze takové označení zachránilo vztyčený kámen před odstraněním.
V tomto případě by to bylo k velké škodě lidí. Ukázalo se totiž, že kámen umí pracovat s lidskou karmou, rozumí se onou poškozenou. Při správně provedeném obřadu ji může vyrovnat, dokonce někdy zcela. Je zde dobré umět komunikovat s kameny; tak je totiž možno se dovědět, zda je eventuelně třeba ještě vyrovnání dokončit a na kterém místě na Zemi. Není to úžasné ve srovnání s novodobými dianetickými technikami?
 

Ploché kameny tvoří s menhirem energetický celek

© Pavel Kozák:
Ploché kameny tvoří s menhirem energetický celek

 

Na západním svahu vrchu Tábor u Nemějic na Písecku stojí od podzimu roku 2010 kamenný kruh. Je nevelký, má však středový kámen a mimo něj je další menhir. Byl postaven péčí nadšenců z Písecka, především Veroniky Palukové. Je svou polohou harmonicky začleněn do zdejší krajiny a to i díky majitelce pozemku.
Léčebná funkce zahrnuje pomoc při většině nemocí s výjimkou nádorů a psychických onemocnění. Člověk při léčení stojí u středového menhiru zády nejprve ze strany proti svahu (diagnostika) max. 2 minuty a pak rovněž zády ke kameni na protilehlé straně, maximálně tři minuty.
Kámen mimo kruh výše proti svahu umožňuje za účasti vysoké duchovní bytosti posílení duchovní síly člověka oproti působení hmoty. Stojí se u něj čelem na straně od kruhu, přičemž musí být v kruhu přítomna aspoň jedna další osoba.
Hlavním účelem kruhu je zasvěcení dvojice lidí opačného pohlaví, přičemž nemusí jít nutně o partnerskou dvojici. Jeho průběh ovšem závisí na povaze a intenzitě vztahu. Pokud je úspěšný, vede k vnímání partnera na úrovni moudrosti Sofie Pistis a případně ke schopnosti páru předávat toto i dalším dvojicím.
Oba účastníci zde stojí čelem ke středovému kamenu, muž níže, žena výše proti svahu, vždy uprostřed mezi kamenem a malými kameny u něj.
Je to další novodobá megalitická stavba, která podobně jako holašovický kromlech může lidem pomoci ve zdravotních problémech a při postupu na duchovní cestě. Jistě bude hojně navštěvována i pro svou neopakovatelnou atmosféru.
Přístup je z obce Nemějice jižně k vrchu Tábor (lidově Burkovák), před lesem doprava po polní cestě.
 

Celkový pohled

© Pavel Kozák:
Celkový pohled
Střed kruhu s meditačními místy pro dvojice

© Pavel Kozák:
Střed kruhu s meditačními místy pro dvojice

 

Region Languedoc – Rousillon neoplývá megality jako Bretaň, avšak ty, které tu jsou, určitě obohatí obzor zájemce o tyto věci. Jsou poměrně neobvyklé co do provedení a někdy i velikosti.
Významný je park náležící ke dřívějšímu klášteru Saint-Michel-de-Grandmont u Lodéve, který je dnes museem. Je zde řada dolmenů (některé i mimo něj), rozmístěných na hraně náhorní plošiny, spadající k jihu do otevřenější krajiny. Mimo ně jsou tu zvláštní megalitické svatyně, jež sloužily mimo jiné k energetickému posilování jižnějších sídel.
Nejúžasnější je dolmen Coste Rouge, který není jen pohřbem, ale umožňuje i určité zasvěcení. Silný dojem má příchozí ze svatyně na skalní plošině, která je vytesána do skály.
 

Úžasný dolmen Coste Rouge v areálu kláštera

(nahoře) © Pavel Kozák:
Úžasný dolmen Coste Rouge v areálu kláštera

(vpravo) © Pavel Kozák:
Další dolmen tamtéž
Další dolmen tamtéž

 

Obřadní plošina

© Pavel Kozák:
Obřadní plošina

Jižněji u města Le Pouget je stejnojmenný dolmen, ze kterého je přístupná pouze rituální komora. Je ovšem velmi zajímavě stavebně provedena a rituály zde nesouvisí přímo s pohřby.
 

Přístup do dolmenu

© Pavel Kozák:
Přístup do dolmenu
Rituální komora

© Pavel Kozák:
Rituální komora

Další megality se nacházejí v oblasti severovýchodně od Carcassonu. Mezi nejzajímavější z nich patří pohřební chodbový dolmen des Fades s obřadní komorou, dále rekonstruovaná hrobka Saint Eugéne a menhir de Malves.
 

Chodbový dolmen das Fadas

© Pavel Kozák:
Chodbový dolmen das Fadas
Obnovená pohřební stavba Saint Eugéne

© Pavel Kozák:
Obnovená pohřební stavba Saint Eugéne
Menhir de Malves

© Pavel Kozák:
Menhir de Malves

 

Koncem srpna 2008 byl v blízkosti známé obce Holašovice v jižních Čechách postaven kamenný kruh. Jde o jednu z novodobých replik těchto megalitických staveb v Čechách, v tomto případě zatím o největší. Kruh tvoří 25 velkých menhirů včetně jednoho středového. V pozadí stavby je ještě obrovský menhir, stojící osamoceně. Vznik kromlechu je výsledkem aktivity místního podnikatele Václava Jílka, který pro tento účel také věnoval vlastní louku. „Evropsky“ známá architektura obce tak dostala velmi zajímavé pozadí. Dodávám, že velmi poučné a prospěšné.
Rozměry kruhu byly stanoveny psychotronicky a stejně byly i vybrány kameny, jak zásady vytváření megalitických staveb praví. Podle nich také není potřebné provádět žádné zasvěcovací nebo aktivační obřady, energie kruhu pracuje sama na základě schopnosti kamenů.
Po postavení se v období asi jednoho měsíce rozbíhala klasická funkce kromlechu a poté byly veškeré kameny kontrolovány. Dva z nich měly energii slabší, a byly tedy posíleny. Funkce celého kruhu pak byla ještě upravena. Stavba má nyní tři účely. První spočívá v možnosti léčení jako doplňku lékařské péče, prakticky v rozsahu 95% patologického spektra. Jde o základní schopnost kruhů se středovým menhirem. Klient stojí nejprve zády k přední straně kruhového kamene a poté k zadní. 
Dále umožňuje meditace k podpoře duchovního rozvoje a nalezení místa v systému hmota – duch. Meditovat je možno u zadní strany středového menhiru, tentokrát čelem k němu. Také lze navštívit velký menhir blíže u lesa, který tvoří s kromlechem sestavu podobnou anglické lokalitě Rollright stones. Zde je možné meditovat u přední i zadní strany. Doporučuji ovšem k přední přicházet kolmo již z větší vzdálenosti (20 m) a opatrně, neboť síla kamene může být pro někoho nečekaně velká. 
Poslední způsob působení kromlechu je stejný, jako u všech takovýchto správně postavených kruhů. Jde o eliminaci patogenních zón v určitém okolí, respektive do určité vzdálenosti, která ve chvíli psaní tohoto článku je asi 600 m. To jest zahrnuje i část obce. 
Kruh je volně přístupný od zemědělského areálu a jistě se stane navštěvovanou českou novodobou megalitickou lokalitou. 


 

Panorama kruhu

© Pavel Kozák:
Panorama kruhu

 

Menhir

© Pavel Kozák:
Menhir

 

Jeden z největších anglických kamenných kruhů je jižně od Bristolu. Vlastně jsou to dva kruhy, velký a malý, ještě jeden vzdálený a několik porušených menších staveb. I když několik kamenů velkého kruhu leží, jeho funkce není porušena. Malý je pak kompletní a dosti monumentální.
Soustava, kde jsou středy kruhů energeticky spojeny, byla zřejmě víceúčelová a mimo jiné mohla řešit vztahy mezi lidmi a jejich skupinami. Především působí jako zesilovač vložené energie, jako jakási analogie ozubeného soukolí, kde se síla násobí v poměru velikosti kruhů.
Kromlech nicméně nepůsobí na mysl člověka tak jako Stonehenge nebo Avebury a na jeho duši tak, jako Castlerigg. Snad je to celkovou podobou místa, či přece jen menší velikostí kamenů, kdo ví?
 

Část megalitické sestavy

© Pavel Kozák:
Část megalitické sestavy

 

Jihoanglická náhorní oblast Dartmoor je místem kamenitých kopců, močálů a pastvin stád koní, krav a ovcí, ale také četných megalitických staveb. Mezi obcemi Chagford a Postbridge je vodní nádrž Fernworthy reservoir a u ní jeden z mála dartmoorských jehličnatých lesů. V sousedství megalitů Shovel Down, Hurston ridge a Grey Wethers stone circles je hned u lesní silnice svatyně připomínající hustotou obvodových kamenů nejspíše Rollright stones. Její tvar je nejspíše čtvercem se zaoblenými rohy a je tak mezi kromlechy vzácností. Obsahuje několik doplňků, které prozrazují její účel. Byla pravděpodobně místem audienčním a shromažďovacím, ale také umožňovala zasvěcení do určitých zvláštních funkcí. V megalitických dobách i způsoby vládnutí, souzení a výběru lidí byly činností duchovní a řídily se duchovními zásadami. Takovéto zasvěcení proto probíhalo za účasti duchovních bytostí, které potvrzovaly správnost volby adeptů.
Místo je velmi zvláštní a má osobitou atmosféru, která umožňuje člověku přemýšlet o dosud neobjevených tajemstvích takzvané doby kamenné a možná o společenských zásadách lidí, které bychom již těžko chápali. Nad kromlechem je ještě menhir s dalším sakrálním místem.
 

Část kromlechu v lesním komplexu

© Pavel Kozák:
Část kromlechu v lesním komplexu